بررسی برچسب

ختم سوره قرآن

آیا گفتن صدق الله العظیم گناه دارد؟

گفتن صدق الله العلی العظیم درست است یا انچه براداران اهل سنت می گویند و در احادیث کدام ذکر شده و آیا گفتن صدق الله العظیم گناه دارد؟ پرسش دوم اینکه خواندن فاتحه برای مردگان به نحو موجود که اول صلوات بعد حمد و بعد سوره و در اخر هم صلوات درست…
ادامه مطلب ...