بررسی برچسب

خواسته های نفسانی

تصمیم گیری در دوراهی های زندگی، چطور تصمیم درست بگیریم؟

از آن جایی که معمولاً خواسته های دل، همان خواسته های نفسانی است و یا به خواسته های نفسانی تعبیر میشود، در این صورت برای این که راه انتخاب میان عقل و نفس مشخص گردد، باید ببینیم عقل و نفس ما را به چه سمت و سویی می کشانند و از ما چه می خواهند؟…
ادامه مطلب ...