بررسی برچسب

دروس حوزه

دلیل عدم تحریف قرآن چیست؟

دلایل متعددی بر عدم تحریف قرآن وجود دارد که چند مورد از آن ها را بیان می کنیم:۱-آیات قرآن مبنی بر حفظ قرآن از تحریف خود دلیلی است که قرآن دچار تحریف نخواهد شد. البته باید توجه کرد که آیات بیان کننده این معنا، به دلیل فصاحت و بلاغت معجزه…
ادامه مطلب ...