بررسی برچسب

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

آيا آمر به معروف و ناهي از منكرخود بايد عامل باشد تا بتواند امر و نهي نمايد؟

امر به معروف و نهى از منكر مسئوليت بزرگى است كه بايد با ظرافت خاصي انجام گيرد. طبيعى است كه اگر اين فريضه الهى به طور شايسته عملى نگردد، چه بسا اثر معكوس خواهد داشت. نكته اي كه بايد در سرآغاز هر اقدامي براي اصلاح و راهنمايي افراد و به…
ادامه مطلب ...

با چه شرايطي امر به معروف و نهي از منكر واجب می شود؟

امر به معروف و نهي از منكر با تمام اهميت آن شرايط متعددي دارد كه فقهاي عظام در كتب فقهي و رساله هاي عمليه شان آورده اند كه مي توان به اهم آن شروط اشاره كرد و تفصيل آن را بايد از رساله هاي عمليه و كتبي كه در اين زمينه نگارش يافت:1. آمر به…
ادامه مطلب ...