بررسی برچسب

شوهر بیکار و بی مسئولیت

با همسر بی مسئولیت چه کنم؟۲

مسئولیت پذیری مولفه ای ضروری و لازم برای ادامه زندگی مشترک و تحکیم آن محسوب می شود. اگر زندگی مشترک همسرتان کاری انجام نمی‌دهد و بی‌مسئولیت است، نباید همه وظایف او را بر دوش بکشید. با ما همراه باشید با بیان نحوه برخورد با همسر بی مسئولیت.…
ادامه مطلب ...

چگونه با همسر بی مسئولیت زندگی کنیم؟۱

اغلب اوقات شوهرتان فراموش می کند که دارای خانواده مستقل است و مسئولیت هایی در قبال همسرش دارد؟ وظایفش را انجام نداده و در پی لذت های مجردی خود به سر می بره؟ با نحوه برخورد با شوهر بی مسئولیت همراه ما باشید. بی مسئولیتی همسرتان…
ادامه مطلب ...