بررسی برچسب

شیطان

عصمت بیامبران و امامان

تمام پیامبران و جانشینان آنان مثل سایر افراد بشر می توانستند کار خوب انجام دهند و می توانستند کار بد انجام دهند و در این جهت با سایر مردم فرقی نداشته اند و اجتناب آنان از گناه و معصیت جز و فضایل و امتیازات آنان است
ادامه مطلب ...

چرا خداوند پیامبران و پیروان آنان را چنان موفق ساخته است که بتوانند به آسانی دعوت خویش را به انجام…

خداوند انسان را مختار و آزاد آفریده است تا با اختیار و نیروی فکر و خِرَد به دعوت رسولانش پاسخ گوید . از سوی دیگر ، او را با هواهای نفس و وسوسه های شیطان همراه ساخته است
ادامه مطلب ...

چرا خداوند شیطان را در مقابل انسان قرار داد؟

خداوند شیطان را در مقابل انسان قرار نداد او خود از روی تکبّر و برتری طلبی از فرمان الهی سرباز زد و در مقابل انسان قرار گرفت و خداوند او را از درگاه خویش راند و او که لعنت شده بود در صدد برآمد به وسوسه انسان بپردازد تا او را با خود در عصیان…
ادامه مطلب ...

آیا وجود جنیّان و فرشتگان از طریق علمی اثبات شدن است؟

یادآور می شویم که ما نباید از علم انتظار داشته باشیم که درباره جن نظر دهد ، زیرا علم همواره با ابزارهای مادّی به جستجوی می پردازد و معلوم است که ابزارهای مادّی تنها در چارچوبی معیّن می تواند کارساز باشند
ادامه مطلب ...

چرا خدایی به آن مهربانی ، در مقابل آن همه عبادت ابلیس ، یک خطای او را نبخشید؟

عبادت هر کس وقتی ارزش دارد که از روی اخلاص باشد ، و فرامین و اوامر معبود را بدون اظهار نظر و چون و چرا اطاعت نماید ، و نیز تنها عاملی که او را به عبادت وا می دارد ، عشق به خالق و خضوع در مقابل دستوراتش باشد .
ادامه مطلب ...

آیا نکیر و منکری که شب اوّل قبر برای سؤال می آیند ، زاد ولد می کنند یا نه؟ و آیا شیطان هم زاد و ولد…

آنچه از نظر اسلامی ، اعتقاد به آن لازم است مسأله پرسش در قبر است ؛ ولی خصوصیّات آن مانند اینکه سؤال آنان چگونه انجام می گیرد و دو ملکی که پرسش می نمایند دارای چه خصوصیّاتی هستند
ادامه مطلب ...

آیا صحّت دارد که شیطان چیزهایی از خدا خواست و خداوند به وی داد؟

خداوند هر دو خواسته او را اجابت کرد . البته این یادآوری لازم است که وجود شیطان و وسوسه های وی ، اختیار و اراده را از انسان ها سلب نمی کند . علاوه بر این ، شیطان چون دشمن انسان است و برای وسوسه انسان ها دام گسترده ، بیشتر باعث تقویّت انسان…
ادامه مطلب ...

نقش شیطان چیست؟

در مورد آیه کریمه ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ؛ سپس هر آینه از جلو و پشت سر و راست و چپ آنان می آیم » . از برخی روایات استفاده می شود که منظور از آمدن شیطان به سراغ انسان از پیش رو این است که آخرت و جهانی…
ادامه مطلب ...

اگر شیطان از آتش آفریده شده است ، چگونه داخل حسم بشر می شود؟

در عین حال که شیطان از آتش آفریده شده است ، دارای لطافت می باشد و منظور این نیست که شیطان از نظر مادّه و صورت مانند آتشی است که ما آن را می افروزیم و از حرارت آن استفاده می کنیم ؛ بلکه ممکن است مقصود از آتشی که مبدأ آفرینش شیطان است
ادامه مطلب ...