بررسی برچسب

قرآن

قرآن کتابی است برای همهء زمان ها و مکان ها; پس چرا در تدوین چنین کتابی که رسالت هدایت جهانی دارد,…

برای توضیح و روشن شدن مطلب چند نکته ضروری است :۱ قرآن دفعتاً و یکجا به صورت این که یک کتاب باشد, نازل نشد, بلکه به صورت یک آیه و یا چند آیه و گاهی به شکل سورهء کوچکی به مناسبت های مختلف نازل شد. قرآنی که الآن در دست ما است , جمع آوری شدهء…
ادامه مطلب ...

جمع آوری آیات قرآن و تنظیم آن از چه زمانی آغاز شد و آیا قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم (ص) جمع آوری…

درباره جمع آوری قرآن مجید به صورت مکتوب فعلی برخی نظرشان این است که در زمان حیات رسول خدا(ص) زیر نظر آن حضرت قرآن جمع آوری و به صورت مکتوب ومدوّن درآمد، ولی عدهای بر این نظرند که قرآن در زمان رسول خدا(ص) و به دستور آن حضرت نگارش و کتابت…
ادامه مطلب ...

مراد از دو مشرق و دو مغرب چیست

منظور از دو مشرق، مشرق تابستان و زمستان است. که به جهت دو جا بودن آن چهار فصل پدید میآید و ارزاق روزی خواران آماده میشود. برخی هم گفتهاند: مراد از دو مشرق، مشرق خورشید و ماه است و دو مغرب هم دو مغرب آن دو است.
ادامه مطلب ...

چرا خداوند قرآن را در شب قدر نازل کرد؟ نه در شبهای دیگر؟

خداوند میفرماید: شهر رمضان الذی أُنزل فیه القرءَان هدیً للناس و بیّنـَتٍ من الهدی و الفرقان...;(بقره، ۱۸۵) ماه رمضان (همان ماهی است) که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانههای هدایت، و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است... ماه مبارک رمضان،…
ادامه مطلب ...

چه آیاتی در قرآن کریم، درباره مراسم اعتکاف و آداب آن ذکر شده است؟

.وَ عَهِدْنَآ إِلَیََّ إِبْرَ َهِیمَ وَ إِسْمَـَعِیلَ أَن طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّـآئـِفِینَ وَ الْعَـَکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ; (بقره، ۱۲۵) و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طوافکنندگان و مجاوران و رکوعکنندگان و…
ادامه مطلب ...