بررسی برچسب

مرد بی مسئولیت

با همسر بی مسئولیت چه کنم؟۲

مسئولیت پذیری مولفه ای ضروری و لازم برای ادامه زندگی مشترک و تحکیم آن محسوب می شود. اگر زندگی مشترک همسرتان کاری انجام نمی‌دهد و بی‌مسئولیت است، نباید همه وظایف او را بر دوش بکشید. با ما همراه باشید با بیان نحوه برخورد با همسر بی مسئولیت.…
ادامه مطلب ...