بررسی برچسب

نزاع

وظیفه ما در برابر کسانی که وقایع جعلی را به نهضت امام حسین ( علیه السلام ) نسبت می دهند چیست ؟

در برخورد با این بخش از وقایع مربوط به عاشورا باید دقّت و احتیاط کرد و توجّه داشت که مبادا در راهنمایی مردم ، آبروی افراد از بین برود و اعتقاد و ایمان مردم به نهضت عاشورا و اهمّیت شهادت امام حسین ( علیه السلام ) مخدوش نشود
ادامه مطلب ...

آیا حضرت علی (علیه السلام) در زمان خلفای راشدین در مورد غصب حق خویش عکس العملی از خود نشان داد یا نه…

از آنجا که حضرت علی ( علیه السلام ) خلافت را حق خویش می دانست ، در برابر آنان که بر استحقاق و شایستگی خویش در مورد خلافت این دلیل را آورده بودند ، که ما به پیامبر نزدیک تریم و به قرابت استدلال کرده بودند ، آن گرامی همین دلیل را در برابر…
ادامه مطلب ...

چرا با وجود اینکه در این زمان نیاز به اتحاد وجود دارد ، از مطالبی که درباره اختلاف مذاهب است سخن…

اتحاد بین مسلمانان به این معنی است که مسلمانان در برابر دشمنان خویش ، به طور مشترک مبارزه کرده و با یکدیگر اختلاف و تفرقه نداشته باشند . در برابر دشمنانشان بت نگشته ، ناتوان گردند ؛ ولی این بدان معنی نیست که بحث های علمی و منطقی را کنار…
ادامه مطلب ...

وحدت شیعه و اهل سنت به چه معنی است ؟

بی تردید در حال حاضر ، ملت مسلمان ما بیش از هر چیز دیگر نیاز به وحدت داد ، ولی توجّه به یک نکته لازم است که معنای وحدت این نیست که شیعه مسائل اعتقادی اساسی خویش را نادیده بگیرد ، یا اهل سنت از مسائل اساسی اعتقادی خود دست بردارد ، بلکه…
ادامه مطلب ...

حکومت در زما حضرت ول عصر ( علیه السلام ) و جهان در آن عصر چگونه است ؟

آنچه از آیات و قرآن و احادیث در رابطه با زمان بعد از ظهور آن بزرگوار استفاده می کنیم آینده ای درخشان و روزگاری پر از نعمت و رفاه برای مردم آن دوران است ما برخی ویژگی های آن زمان را یادآور می شویم خود شما می توانید دورنمای زندگی رادر آن زمان…
ادامه مطلب ...

چرا اهل تسنن عدل را به عنوان یک اصل قبول ندارند؟

عدل در اصول دین معنایی است که به توحید برمی گردد و یکی از صفات خداوند است، این نزاعی اصولی است بین عدلیه و اشاعره که آیا حسن و قبح امور عقلی مثل ظلم و عدل را عقل خود درک می کند یا باید شریعتی بیاید و بگوید این امر قبیح و دیگری حسن است و قبل…
ادامه مطلب ...