بررسی برچسب

پاسخگو

اگر کسی بخواهد غسل کند و پول حمامی را به خاطر نداشتن ندهد آیا غسل او باطل است ؟

اگر از ابتدا که می خواهد غسل کند قصدش این باشد که پول حمامی را ندهد غسل او باطل است  امااگر از حمامی  قبل از غسل استجازه کند و به او بگوید: پول ندارم و او اجازه بدهد غسل او باطل نیست .(۱) (پـاورقی ۱٫توضیح المسائل مراجع , ج ۱ ص ۲۱۹ مسئله…
ادامه مطلب ...

اگر دو نفر مجتهد یکسان باشند یکی از لحاظ سن مسن تر باشد آیا ملاک برتری او است ؟

اگر دو مجتهد یکسان باشند انسان مخیّر است از هر کدام که بخواهد تقلید نماید و سن در این مسئله دخالتی ندارد. اگر تشخیص اعلمیت یک نفر مشکل باشد باید به گمان یا به احتمال بر اعلمیت یکی بر دیگری عمل نماید.
ادامه مطلب ...

بوسیدن برادر دایی عمو و بوسیدن پسرهای کوچک چه حکمی دارد؟

بوسیدن مردان محرم اگر بدون قصد لذّت باشد اشکالی ندارد و بوسیدن پسرهای کوچک تا قبل ازرسیدن به حدّ تمیز (تشخیص ) اشکالی ندارد. امام موسی بن جعفر۷فرمود: کسی که خویشاوندان خود را ببوسد اشکالی ندارد و بوسیدن برادر بر گونهء اواست و بوسیدن امام…
ادامه مطلب ...

آیا وضو گرفتن در جایی که توالت و دستشویی کنار هم قرار گرفته اند اشکال دارد؟

وضو گرفتن در جایی که دستشویی کنار توالت و در یک جا قرار گرفته اشکال ندارد. به بیان روشن تر صرف این که وضو را در جایی گرفته که توالت در آن جا قرار داشته ضرری به وضو نمی زند وضو صحیح است .
ادامه مطلب ...

نمی دانم چه کسانی مرجع تقلید هستند و چرا آیت اللّه خامنه ای رساله ندارند؟

مراجعی که می توانید از آن ها تقلید کنید بر اساس تأیید جامعهء مدرسین حوزهء علمیهء قم معرفی می شود. می توانید از یکی تقلید نمایید. البته باید تحقیق کنید از هر کدام که باسوادتر و با تقواتر باشند تقلید نمایید ودر مسائل سیاسی حتماً باید از رهبر…
ادامه مطلب ...

اگر تکبیره الاحرام بگوییم و امام سر از رکوع بردارد حکم نماز چگونه است ؟

اگر تکبیر گفتیم و قبل از این که به رکوع امام برسیم امام سر از رکوع برداشت می توانیم نیت فرادا کنیم و نماز را تمام کنیم و می توانیم همین طور بایستیم تا امام برای رکعت بعد بلند شود و آن را برای خود رکعت اول حساب کنیم و نمازمان را با جماعت…
ادامه مطلب ...

شکل حرکت دست هنگام تکبیره الاحرام چگونه است ؟

مستحب است موقع گفتن تکبیر اوّل نماز و تکبیرهای بین نماز, دست ها را تا مقابل گوش ها بالاببرد.(۱) بالابردن دست ها تا مقابل گوش به هر شکل باشد, اشککال ندارد, ولی مستحب است هنگامی که دست ها را بالامی برد, به گفتن اللّه اکبر مشغول شود, به…
ادامه مطلب ...

آیا مصرف مال کسی که اصلاً نماز نمی خواند صحیح است ؟

خواهر گرامی ! لازمهء رعایت قوا در امور زندگی  شناخت و یادگیری تعالیم حیات بخش اسلام واصول و فروع آن است . از این که در صدد فراگیری احکام شرعی هستید, به شما تبریک می گوییم و درودمی فرستیم . اگر شخص تارک الصلوه نماز را قبول داشته باشد ولی به…
ادامه مطلب ...

اگر پا روی کفش دیگران بگذاریم یا آنها را جابجا کنیم، اشکال دارد؟

تمامی اسامی خداوند متعال به هر زبانی که نوشته شود، نباید به آنها بی احترامی شود و نباید جایی از بدن بدون وضو به آنها مالیده شود.(۱)صفات مخصوص خدا نیز چنین است. بعضی از مراجع فرموده اند: کسی که وضو ندارد، خوب است اسم خداوند متعال را به هر…
ادامه مطلب ...

لطفا استخاره ای برایم انجام داده، نام آیه و توضیح و تفسیر آن را بیان فرمایید.

استخاره آخرین مرحله برای آغاز کاری است که البته بعد از مشورت با عقلا و به دست نیاوردن دلایل قانع کننده، انسان آن را انجام می دهد. استخاره کردن خصوصا با قرآن کار هر کسی نیست و اما در مورد درخواست شما و نگارنده از باب تبرک و تیمن دست به…
ادامه مطلب ...

رهگذری هستیم در بیابان. با یک جنازه زن برخورد میکنیم؟ وظیفه ما چیست؟

برادر گرامی! هرگاه با جنازه ای برخورد کردیم، اگر در کشور یا شهرهای اسلامی بود، جنازه یک فرد مسلمان است. بنابراین واجب است در تجهیز و دفن آن اقدام کنیم. اگر آن جنازه مرد باشد، باید توسط مردها غسل داده شود و حنوط و کفن شود، سپس بر آن نماز میت…
ادامه مطلب ...

آیا با وضویی که برای نماز واجب گرفته می شود نماز مستحبی خواند یا برعکس ؟

ج۱ـ بلی می شود نماز مستحبی خواند و یا بالعکس یعنی برای نماز مستحبی وضو بگیرید می توانید نماز واجب هم بخوانید. برای شش چیز وضو گرفتن واجب است. من جمله: برای نماز های واجب غیر از نماز میت ولی حواشی مسئله تبریزی و سیستانی می فرمایند و در…
ادامه مطلب ...

کسیکه نمی دانسته چگونه غسل نماید وچند سال از سن تکلیف وی گذشته است آیا باید به مسائل قبلی را که…

باید قضای نماز را بخوانید واگر روزه گرفته اید روزه صحیح است واگر نگرفته اید قضای روزه هم برشما واجب است . استفاده از چند مسئله ۱۲۱ ص ۵۷ اگر نمازی که خوانده درحال جنابت بدون غسل صحیح بوده باید قضای نماز را بجا آورد . مسئله ۱۵۵ ص۶۷ وکسی…
ادامه مطلب ...

اگر زکات فطره یادمان رفت چه باید کرد؟

احتیاط واجب آن است که هر موقعی که یادمان آمد زکات فطره را پرداخت نماییم بدون این که نیت ادا و قضا کنیم . به فتوای آیت اللّه بهجت قضای آن مستحب است ولی اظهر این است که زکات فطره دیگر بر اوواجب نیست ولی معصیت کرده است .(۱) (پـاورقی ۱٫توضیح…
ادامه مطلب ...

آیا تغییر جنسیت و تبدیل به حیوانات و پرندگان به صورت موقّت امکان پذیر است ؟

سؤال دارای ابهام است . آیا مراد این است که انسان تبدیل به حیوان بشود و یا انسان با پیشرفت علم بتواند حیوانی را به حیوان دیگر تبدیل بکند. مثلاً سگ را به گربه تبدیل کند یا مرد را به زن یا زن را به مرد تبدیل کند؟ اگر مراد اوّل باشد تبدیل…
ادامه مطلب ...

آیا رفتن به خانهء اقوامی که غیبت گویی زیاد است جائز است و نرفتن آن قطع رحم نیست ؟

صلهء رحم تنها رفتن و آمد نیست بلکه با تلفن زدن و احوالپرسی کردن و دیدار در خیابان یا بانامه نگاری وظیفهء صلهء رحم انجام می شود(۱) و ثانیاً رفتن به خانهء اقوام در فرض مزبور که یقین ندارید غیبت کسی خواهد شد اشکالی ندارد. اگر غیبت شد باید نهی…
ادامه مطلب ...