بررسی برچسب

پیمان حلف الفضول

در مورد پیمان حلف الفضول توضیح دهید

قبل از اسلام در میان اعراب و سران برخی از قبائل‏پ یمانهائی بسته شده بود که به احلاف مشهور است و هدف ازاین پیمانها عموما جلوگیری از بی ‏نظمی و اغتشاش و مقاومت دربرابر دشمنان قریش و حمایت از خانه کعبه و اهداف دیگری‏بود،که از جمله آنها…
ادامه مطلب ...