بررسی برچسب

چرا امام زمان(عليه السلام) را صاحب الزمان مى گويند

چرا امام زمان(علیه السلام)را صاحب الزمان می گویند در صورتی که صاحب اصلی زمان خداست ؟

صاحب الزمان یعنی کسی که صاحب اختیار و دارای ولایت از طرف خدا در این زمان است و منافات ندارد خداوند که خود صاحب اختیار و ولیّ حقیقی تمام موجودات است به افرادی سرپرستی و صاحب اختیار بودن و ولایت بدهد و امام زمان ( علیه السلام ) در این زمان…
ادامه مطلب ...