بررسی برچسب

یزید ابن معاویه

چرا خداوند، از حجاج ابن یوسف و یزید ابن معاویه، در تخریب و اهانت به کعبه، مثل سپاه ابرهه انتقام…

وقتی جناب عبدالمطلب به سپاه ابرهه نزدیک شد، و به عنوان رئیس قریش به بارگاه او، بار یافت، ابرهه گفت چه می خواهی گفت، شتران من گم شده اند، آنها را می طلبم، ابرهه گفت، چه حقارت آور!، من خیال کردم، از ما می خواهید که منصرف شویم، و خانه خدا را…
ادامه مطلب ...