دین و فرهنگ

دین

تعریف دقیق و همه جانبه دین خیلی مشکل است ولی می توان د

حیاة معنوی

 احکامی که در عالم طبیعت عمل می شوند چون دارای هندسه و اندازه خاص بوده و قابل خط کشی هستند، راهنمایی به آن­ها و درکشا

طلاق

برای صحت طلاق از نظر شرعی می بایست: در ایام پاکی زن که

توسل

در عالم برزخ حداقل برای اولیاء خداوند، امکان تعامل و ا

آیه قرآنی

قرآن کریم موجود در دست مردم، همان قرآنی است که بر پیام

سیاحت غرب

 کتاب سیاحت غرب یک رمان است که احیاناً ناشی از یک مکاشفه برای صاحب آن بوده است؛ هادی در این داستان تبلور و تجسم محبت

تکامل انواع

آنچه از ظواهر قرآن استفاده می شود، خلقت حضرت آدم و حوا بعنوان ا

نماز

در فقه شیعه و بر اساس بعضی از روایات اهل سنت، در نماز نمی توان

امام سجاد علیه السلام

حضرت علی بن الحسین(ع) فرزند سید الشهداء (ع) است که در

دکتر

تحصیل علم جز در موارد خاص، برای زن و مرد فرقی ندارد و

امام زمان (عج)

 از مسلمات مذهب شیعه اعتقاد به رجعت، یعنی بازگشت جمعی از بهترین و بدترین بندگان خدا، پس از ظهور امام زمان (عج) می­باش