اختلالات فردی

اختلالات فردی

ادمه سوال جوان توبه کننده:سوال ديگرم اين است که من ميل جنسي ام چگونه کنترل کنم؟

با عرض سلام مشکل بنده اين است که فکر ميکنم عاشق يکنفر همجنس خودم شده ام .

سلام پسر 24 ساله اي هستم که يک خواهر 23 ساله دارم ...

سلام نميدونم پرشس اين سوال صحيح باشه يا نه ؟

سلام. من ?? سالمه عاشق دختري از اقوام شده ام که ??

درمان خود ارضايي براي غريزه جنسي نيز همانند هر غريزه و نيروي ديگر، شيوه هاي مختلفي براي ارضا وجود دارد که برخي از آنه

چطوري مي شو د فهميد ، علاقه اي که به يک نفر داريم هوس آلود و سطحي نيست و و اقعي است؟

من يک پسر 17 ساله ام و گرفتار لواط و استمنا هستم و به اين دو کار اعتياد پيدا کرده ام و حالا دچار افسردگي شده ام و فکر

سلام.من پسري 16 ساله هستم که پارسال براي مسابقات کشوري قرآن انتخاب شدم و به مشهد رفتم.در اين سفر که يک اتوبوس بوديم ا

کنترل غريزه شهوت بي ترديد يکي از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزه جنسي است.

 دو سالي است عشق بي حاصلي عذابم ميدهد. عشقي عظيم به يک دختر! بگذاريد از اول بگويم.