شبهه

بهشت و جهنم

شبهۀ آکل و مأکول یکی از قدیمی ترین اشکالاتی است که در بارۀ معاد جسمانی مطرح شده و خلاصه آن، چنین است: فرض کنید انسانی

سوال

احکام دینی زیادی دچار شبهه شده اند، به طور کلی در مقابل این شبهات چه کنیم؟

شهیدان زنده اند

پرسشگر محترم توسل يعني از كسي كه محبوب خداست و خدا او را واسطه هدايت و خير قرار داده و ما را به محبت و اطاعت او فراخو

زیارت

همه مسلمانان و عالمان اسلام از همه مذاهب جز گروه وهابيان ساختن مسجد بر قبر اولياي خدا و زيارت قبور آنان را جايز مي دا