خطبه عقد

ازدواج

با عرض سلام دختری 17 ساله هستم که حدود 1ماه است نامزد کرده ام و نامزدم از من میخواهد که با او ربطه برقرار کنم...میخوا