بدن

پس از 30 سالگی

محققان اعلام کردند که با افزایش سن، بدن توانایی تحمل برخی غذاها را ندارد و باید از خوردن آنها اجتناب کرد.

تدفین

من فردی مسلمان و معتقد به تکالیف هستم ولی تمایل دارم جسدم پس از مرگ به دریا انداخته شود ولی فضلا و علمای گرام فرموده

بهشت و جهنم

شبهۀ آکل و مأکول یکی از قدیمی ترین اشکالاتی است که در بارۀ معاد جسمانی مطرح شده و خلاصه آن، چنین است: فرض کنید انسانی

خواب

حقیقت انسان به روح اوست.