بمب خنده

داستان طنز جالب تلافی

خانم خانه دار داستان طنز ما درحال پختن تخم مرغ برای صبحانه بود.

داستان طنز تاکسی

۴ تا رفیق میخوستن سوار تاکسی بشن ولی پولی نداشتن که بدن!

داستان جالب لکنت زبان

یا رو لکنت زبون داشته به اورژانس زنگ میزنه که بیان جنازه همسایه شون که مرده رو ببرن!

داستان کوتاه طنز آبادانی

یک عرب، یک چینی، یک امریکایی و یک آبادانی توی کافی شاپ داشتند با هم گپ می زدند که عرب گفت :

عشق پدرانه

ﺩﺧﺘﺮک ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : پدر !

ﺍگه ﯾک ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ یک ﮐﺎﺭ ﺑﺪﯼ کنه، ﻣﻦ ﭼﯽﮐﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟

شما می‌خواهید تخت‌تان کنار پنجره باشد یا کنا در ؟

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌پزشک پرسیدم

 اگه رفته بودم زندان الان آزاد شده بودم…!

زن نصف شب از خواب بیدار می‌‌شود و می‌‌بیند که شوهرش در رختخواب نیست، به دنبال او به طبقه ی پایین می‌‌رود،و شوهر

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﻣﺪن؟

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﻣﺪن؟

میخواهم یک نفر را در زندگی خوشبخت کنم

زن: عزیزم! یادته روز خواستگاری وقتی ازت پرسیدم چرا میخوای با من ازدواج کنی، چی گفتی؟

کی قورباغه رو به کلاس آورده؟!

قورباغه توی کلاس وَرجه وُرجه میکرد. آقای افتخاری گفت : قاسم این قورباغه رو از کلاس بنداز بیرون !

3 تاشو سگ خورده یکیشم تو بخور

یارو نامزده شو دعوت میکنه..

پورشه......!!!!! تو ديگه چرا گلم؟

پليس اومده تو خيابون داره به ماشينایی که خلاف پارک کردن توی بلندگو تذکر ميده: