بمب خنده

طنز

مسلمانان سه غم اومد به یک بار غم دو و غم سه و غم چار

طنز

تو که نوشُم نه‌ای، نیشُم چرایی؟ عرق‌سوز دل ریشُم چرایی

طنز

برای درد تو دارو نمی شم فدای اون چش و ابرو نمی شم

طنز

اول نامه‌ام به نام خدا خالق نصف ما و كل شما!

بعد هم يك سلام طولاني اول قصه‌اي كه مي‌خواني

طنز

عکس روی تو اگر روشن، اگر تار افتاد مثل اموات بر آيینۀ دیوار افتاد

طنز

یک هنرمند فاقد مسکن رفت روزی وزارت ارشاد

طنز

یقیناً که تاجِ سرِ مرغ‌هاست خروسی که در کشور مرغ‌هاست

طنز

«بهار آمد به صحرا و در و دشت» بهاری دلپذیر و خوشگل و مَشت!

طنز

«ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی» بیا مطرب بزن سازی نگو دارد بدآموزی

طنز

من محتویات کوزه ام را بخـــورم این حاصل چند روزه ام را بخورم