بمب خنده

طنز

اگر داری شدیدن ضعف تکنیک ، شکم را کرده ای مانند یک خیک،

طنز

اگه هشتت بشه تبدیل بر هفت، نیاد توو سفره هاتون قطره ای نفت،

طنز

نه تیمی مطمئن روی چمن رفت نه دست پهلوانی سوی فن رفت

طنز

از تعجب دهنت وا می‌مونه همه‌چی مثل معما می‌مونه

طنز

قـــدرت ِ فــن بیــان را از کـجا آورده ای؟ «ایــن درازی ِ زبان را از کجا آورده ای؟!»

عیدانه

به منظور صفا و عشق و حالی! سفر رفتیم یک شهر شمالی

عیدانه

سریال جدید و فانتزی می بینم با مادر خود خاله قزی می بینم!

عیدی

مشتی بده یک عیدیی، طوری که بی خویشم کند بر لارجی و سوپرایزیت عاشق‌تر از پیشم کند

نمک

به من گفتی بگو یک شعر شاعر که باشه توی لبخندم موثر

طنز ازدواج

گر واسه تاهل عقده داری و کم‌کم داری غده در میاری

سوسک

هركس كه در مسير قلم تخته‌گاز رفت كوتاه گشت عمرش و آخر دراز رفت

طنز

شنیدم رئیسی گرانمایه بود که غمخوار مرئوسِ دون‌پایه بود