بمب خنده

دعواهای آقا عضنفر!

ﺍﻗﺎ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺎ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺍﻳﻨﺎ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﻋﺮﺑﺎ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ...

دعوت به گروه کانال

دوستم دعوتم کرد به گروه وارد شدم میبینم فقط منو خودشیم(!!) میگم خب میومدی pv میگه

حالا که پا شدی اب بیار سر سفره

دیشب سر سفره شام بودیم یهو گوشیم پی ام اومد

.

.

.

میگن عشق اینجوری!

میگن عشق اینجوری تعریف شده ع :علاقه ش :شدید ق :قلبی . . . ولی .

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ نگونبخت!

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﮔﺎﻭ ﭘﺎﺵ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻪ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﺎﺭﻩ .

ذکاوت پسر!

یارو پدرش تو بستر مرگ بوده میگه بیا بشین کنارم کارت دارم.

بعد یه چوب میده دست پسرش.

تعبیر خواب

مردی درمصر خواب دید: سبدی پراز خاک در دست دارد و هراسان به طرف خانه میرود تعبیرآن را از یوزارسیف پرسید.

ریمل دخترا

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯾﻦ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﯾﻤﻞ ﻧﺰده

ﺑﺪﻭﻧﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﯾﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﻔﺘﻪ😁

مسافر و راننده تاکسی!

مسافر تاکسى آهسته روى شونه‌ى راننده زد.

چون ميخواست ازش يه سوال بپرسه.

عجب روزگاری شده!

یه روز سه تا خانوم مرغه به هم میرسن اولی میگه چه روزگاری شده ، دیشب تو کیف دخترم یه عکس جوجه خروس پیدا کردم .....

صف نونوايی

غضنفر ميره تو صف نونوايي، شاطر نونوائی ميگه: نون تا اينجا بيشتر نمي‌رسه، بقيه برن.