بمب خنده

دیدار پیرزن با عزرائیل!

 پیرزن دید عزراییل داره میاد از ترس رفت تومهدکودک نشست پیش بچه ها

و شروع کرد به پفک خوردن!

ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ می کنم ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﮕﺲ می گرفتم

امتحان رانندگی!!!

افسر داشته امتحان رانندگی میگرفته.

از حیف نون میپرسه:اگه یه نفر وسط خیابون بود،

اقتدار یک مرد در خانه!

طرف برادرشو نصیحت میکرده میگه وقتی ازدواج کردی اقتدار داشته باش، مثل من !

لطفا  ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ!

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ؟؟؟

سینه خیز اومدیم تا خونه!!!

تو خیابون با دوستم نشسته بودیم رو کاپوت یه بنزه

دعا از ته دل مادر!

ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﭼﺎﺩر مامانمو ﺳﺮﻡ ﻛﺮﺩم ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻨﺪﻩ،ﻳﻬﻮ ﻣﺎمانم ﺗﺎ ﻣﻨﻮ ﺩﻳﺪ ﺟﻔﺖ

خبر فوری!!!

پسره خواسته دختره رو بترسونه یه لیوان آب پاشیده تو صورت دختره . . .

زن ها پیچیده نیستن!

ﺯﻥ ﻫﺎ ﺍﺻﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻦ!

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﯾﮑﻤﯽ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ

ﻭ ﯾﮑﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﻭ ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ

فرق بین بانمک و بیشعور!

💐بانمک بودن با بیشعور بودن فرق داره 💐رک بودن با بی ادب بودن فرق داره 💐اجتماعی بودن

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯼ ﺩﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ

 

ﺳﻼﻡ ﺟﺎﺳﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺷﮑﺎﺭ ... ﺟﺎﺕ ﺧﺎﻟﯽ

- ﻫﻪ ﺁﻣﻮ ... ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﺯﺩﯼ؟؟

 مامان بابام با هم قهرن

مامان و بابام 2 روزه قهر کردند.

بابام دیشب رفت قابلمه ها و ماهی تابه ها و...