طب سنتی

موارد مصرف گل ساعتی

نام علمی گیاه : Passiflora incarnata نام انگلیسی: maypop و purple passionflower

موارد مصرف گیاه رازک

نام علمی گیاه: Humulus lupulus نام های انگلیسی: Asperge Sauvage, Common Hops