طب سنتی

موارد مصرف کاسنی

نام علمی گیاه: Cichorium intybus نام انگلیسی: Chicory نام فارسی: کاسنی

موارد مصرف کندر

نام علمی گیاه: Boswellia sacra نام انگلیسی: frankincense ، olibanum-tree