اعمال عبادی

 • مقدمه

 • یکی از پرسشهایی كه فراوان مطرح می شود این است كه چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود؟ و گاه این پرسش با بدبینی به وعده‏های الهی مطرح می شود.

 • سخنرانی آیت الله جوادی آملی مد ظله العالی
  قرآن و عترت در کنار هم

 • اشاره

 • در مـكـتب انسان ساز اسلام، عیادت مریض و دیدار او از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایـن رفـتـار نـیـك، مشمول رضـایـت خـداوند است و نقش بسزایی در تحكیم روابط انسانی و صمیمیت و اخوت، ایفا می كند.

 • یكی از ویژگیهای نظام حقوقی و اقتصادی اسلام فرهنگ حسنة وقف است، كه در متون دینی ما به طور گسترده ای مطرح است؛ البته در قرآن كلمه وقف به صورت مصطلح به كار برده نشده است؛ اما واژه ها و عبارات عامی داریم كه یكی از موارد آنها را می توانیم وقف بدانیم؛ مثل كلمة «خیرات» كه در قرآن آمده است؛ قرآن انسان را

 • سنّت پسندیده

 • «وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً»؛ (1) «[در آن روز] رسول [به شكوه از امت در پیشگاه ربّ العزه] عرض كند: بار الها! امتم این قرآن را [به كلی] متروك و رها كردند.»

 • همه ملل و اقوال برای حضور در معابد، آداب خاصی را رعایت می كنند. مسیحیان، زرتشتیان و بودائیان با تكریم و تعظیم در برابر مجسمه بزرگان دینیشان به عبادت می پردازند.

 • مقدمه
  هر عقل و فطرت سالمی پنج پیام به صاحبش می دهد و با طرح پنج سؤال، او را به سوی دین و وحی راهنمایی می كند؛ چرا كه خداوند دو حجت دارد: حجت باطنی (عقل) و حجت بیرونی (وحی و پیامبران).

صفحه‌ها