قرآن

قرآن

حقیقت قرآن، همان است که امروزه در میان مسلمین رایج است و با تواتر قطعی، این حقیقت به ما رسیده است و در آن هیچ اختلافی

حضرت شعیب

در تفسیر سوره قصص ، وقتی جناب موسی علیه السلام به مدین می رسند وارد منزل حضرت شعیب(ع) می شوند.در آن سوره اسمی از حضرت

اعجاز قرآن

هر پیامبری برای اثبات حقانیت خود باید معجزه ای ارائه کند که دیگران از آوردن آن عاجزباشند .قرآن کریم به عنوان بزرگ تری

تعدد زوجات

خداوند در قرآن به مرد اجازه داد ه است که تا چهار همسر بگیرد ولی یک شرط گذاشته که باید عدالت بین هر کدام رعایت شود و د

قلب قرآن

روایات از طریق شیعه و سنی در این خصوص آمده برای هر چیزی قلبی است، و قلب قرآن سوره «یس» است [i] . مثلا آمده است:

سوره حمد

عالمین جمع عالم (به فتح لام) به معنی آنچه بدان دانسته می شود مث

سوره مائده

ترجمه صحیح آیه این چنین می باشد:«ای کسانی که ایمان آورده‏اید!

تلاوت قرآن

خط کشیدن با مداد در زیر آیات قرآن اشکال ندارد مگر اینکه مداد نجس باشد و ی

تفسیر عرفانی

آری تفاسیری مانند تفسیر التستری؛ حقایق التفسیر (شلمی)؛  لطائف ا