مرجعیت

آیت الله خامنه ای

اگر منظورتان این باشد که چه کسانی مرجعیت ایشان را تائید نموده اند در اینجا دیدگاه علما را در مورد رهبری و مرجعیت حضرت

مراجع تقلید

در مورد مرجعیت مقام معظم رهبری مطالبی را در ذیل خدمتتان عرض می کنیم و لینک هائی مربوط به مرجعیت حضرت امام خمینی(ره) ر

ولایت فقیه

کلیات ادله ای که راجع به ولایت فقیه است را قبول داریم منتها بعد از قبول کردن این مطلب؛ چرا فقط مقام معظم رهبری؟