نشانه‌های ابتلا به بیماری کلیه

عفونت کلیه

بسیاری از افراد به بیماری‌های مزمن کلیوی مبتلا هستند، ولی از این وضع خود خبر ندارند.