گناهان صغیره

گناه

گناه به معنی خلاف است و در اسلام هر کاری که بر خلاف فرمان خدا باشد، گناه است.

گناهان کبیره

گناهان بر دو قسم است:

گناهان کبیره:

«امام کاظم علیه السّلام فرمود: روزی «عمرو بن عبید» بر پدرم وارد شد.