خیساندن انجیر خشک در آب

روش خیساندن انجیر

 خیساندن انجیر خشک در آب یا شیر یکی از روش‌های مصرف این ماده غذایی است.