خواندن نماز به زبان عربی

چرا نماز را به زبان عربی می خوانیم ؟

پرسش چرا نماز و دیگر عبادت‌ها را باید به عربى بخوانیم؟

نماز

دلائل مختلفی برای وجوب قرائت نماز به عربی وجود دارد که به چند دلیل آن اشاره می شود: