ریشه کلمه رمضان

ماه رمضان

رمضان، نهمین ماه از ماه های قمری در تقویم اسلامی و بین ماه های شعبان و شوال است.