استمناء

رهایی از خود ارضایی

1- اولین پیشنهاد ما به شما آن است که چنانچه ممکن است و شرایط فر

استمنا

استمناء از گناهان کبیره است و واجب است که در اولین فرصت توبه کن

غیبت

اولین قدم برای جلوگیری از گناه استمناء و غیبت و هر گناه دیگر، همان پشیمانی است و منشأ پشیمانی هم آگاهی و درک آثار بد

خواندن نماز بدون غسل جنابت

پرسش آیا نمازهای کسی که به جهت ندانستن مسئله، پس از استمنا غسل نمی کرده، صحیح است؟

پرسش شما از این جهت ابهام دارد كه آیا منظورتان از جنب شدن، بیرون آمدن مایع منی به هنگام خواب كه معمولاً آن را احتلام

خود ارضايي يا استمنا از نظر اسلام حرام و گناه است.

من يک پسر 17 ساله ام و گرفتار لواط و استمنا هستم و به اين دو کار اعتياد پيدا کرده ام و حالا دچار افسردگي شده ام و فکر

اين غريزه درهمه وجودداشته وهمچون تشنگي وگرسنگي درشخص بطورطبيعي خودش رادرهرچندوقت نشان مي دهد.

 من يک پسر 26 ساله هستم و در تهران درس ميخوانم من از سن 14 سالگي عادت به کار استمنا نمودم و تا کنون نتوانستم آنرا ترک

مي دانيم که گناه هر چند با توبه بخشيده هم شود، اثر وضعي خود را خواهد داشت.

به صورت مستقيم خير. ولي به صورت غيرمستقيم امکان بروز عوارض متفاوتي هست که باعث تهديد قدرت باروري شما شود.