بهشت

بهشت

کسانی که در فهم و دسترسی به حق کوتاهی نکرده باشند و یا

بهشت

قرآن کریم راجع به جهنم هفت در قائل شده است (لها سبعة ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم [1] ) یعنی جهنم دارای هفت در و برای

آیه قرآنی

 باید بگوئیم:اولا: هدایت الهی هدایتی عام و شامل است و همه انسان­ها را در بر می‏گیرد و انتخاب ­ گری انسان در مرحله عمل

حجاب

 در بهشت و آخرت چیزی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی وجود ندارد، چرا که دنیا خانه عمل و آخرت خانه حساب است و در آنجا دیگر

بهشت

بنابر روایات حضرت آدم و حوا تنها 6 ساعت در بهشت بودند [1]

[1] - بحار الانوار ج11 ص 188 روایت 45

بهشت

 یکی از مهمترین ملاکهای سعادت آدمی لذت بردن است اما لذتها گاهی ناپایدار، ناخالص و محدود هستند و بعضی از لذتها؛ پایدار

بهشت

 قرآن کریم در مورد زنان بهشتی تعبیر همسر را به کار می­برد و می­فرماید: "وارد بهشت شوید شما و همسرانتان در نهایت شادما

بهشت و جهنم

 نظر شما در مورد عقیده بعضی از مدعیان صوفی گری که می گویند: «بهشت و جهنم و پاداش و جزای اخروی وجود ندارد و این ها را

بهشت و جهنم

اگر گفته می شود تمام کارهای ما باید برای رضای خداوند باشد و حتی برای بهشت و دوزخ نباشد، پس چرا اینقدر آیه و حدیث و رو

بهشت و جهنم

 اکثر دانشمندان اسلامی معتقدند که این بهشت و جهنم اکنون وجود خارجی دارند و ظواهر آیات قرآن نیز این نظر را تأیید می کن