نماز

دعا

در تربیت دینی، دعا و درخواست از خداوند جایگاه ویژه‏ای دارد.

سجاده

شیعه معتقد است نمازهای پنجگانه را در پنج وقت خواندن مستحب، و ثواب زیادی دارد. ولی این تفکیک واجب نیست.

نماز

جواب اجمالی:نماز، نهایت ترقی هر سالک و رهرو است که بدون واسطه با خدای خویش سخن گوید.

نماز

شایان ذکر است که "مهم ترین مساله‏ای که در این سوره تعقیب شده مساله عفت عمومی و مبارزه با هر گونه آلودگی جنسی است که د

نماز

پاسخ اجمالی:در قرآن فعل یا به جا آوردن نماز با تعبیرات مختلفی همچون قضا، قیام، اتیان و اقامه بیان شده است که با توجه

حدیث

پاسخ اجمالی:منافقان، گروهی هستند که، در دل خدا و آخرت را باور ندارند، ولی در ظاهر خود را نزد مسلمانان صاحب ایمان وانم

حضورقلب در نماز

 سلام مدتی است که نسبت به نمازم بی توجه شدهام سر نماز حواسم به نماز نیست و از نماز خواندن هیچ لذتی نمی برم و دلم می خ

نماز

یشاپیش یادآور می شوم که آنچه گفته می شود بنابر نظر مشهور میان فقهاست و معنای آن، این نیست که هیچ فقیهی نظر دیگری ندار

حئیث

یکی از مهمترین عواملی که موجب می شود عبادت، لذت بخش باشد، رعایت آداب عبادت است.

حدیث نماز

سلام خسته نباشید سوال:چرا باید نماز بخوانیم؟ چرا باید اینگونه بخوانیم؟!