زن

چرا زن، قاضی و مرجع تقلید نمی شود؟

پرسش علت این‌که زن نمی‌تواند مرجع تقلید و یا قاضی باشد، چیست؟

زن در آئینه جمال

  از دیدگاه اسلام، زن به عنوان یک از همه حقوق انسانی برخوردار می باشد، البته اسلام برای مرد و زن در همه موارد یک نوع

زن از دیدگاه اسلام

 چرا قرآن در سوره نساء می فرماید که: اگر زنان برخی اشتباهات انجام دهند، مردان می توانند آنها را تنبیه کنند؟

حدیث

از نظر اسلام روح که حقیقت انسان است نه مذکر است و نه مؤنث و این

حجاب زن و مرد

حجاب فقط بر زن واجب نیست. بلکه در مواردی بر مرد هم واجب است. اما نوع و مقدار حجاب زن و مرد متفاوت است.

خروج از کشور

نظام خانواده در اسلام، نظامی شورایی با سرپرستی و مدیریت اجرایی مرد است.[1] این مسأله تکالیفی را بر دوش هر یک از اعضای

خانواده

علامه طباطبایی به واسطه شخصیت جامع علمی و فلسفی ای که دارد، در حاشیه آثارش درباره امور گوناگونی اظهارنظر کرده است.

قرآن

 در آيه 52 سوره ي احزاب خداوند به پيامبر مي فرمايند همسرانت را نمي تواني به همسران ديگر بدل كني ولو جمال آنها مورد تو

 الف ) اين كه گفته ايد علي (ع ) مشمول تعدد زوجات نشدند درست نيست و همچنين نسبت دوري كردن از زنان را كه به امام علي (ع

آنچه روشن است اینکه مسلمانان به دلیل برنامه زندگی خود، طبیعتا اراده هایی قوی تر از مردم معمولی خواهند داشت.

کسانی که دیه را نشان دهنده ارزش انسانی محاسبه می کنند، خود بی احترامی بزرگی به مقام انسانیت کرده اند.