زن

حجاب زن و مرد

حجاب فقط بر زن واجب نیست. بلکه در مواردی بر مرد هم واجب است. اما نوع و مقدار حجاب زن و مرد متفاوت است.

خروج از کشور

نظام خانواده در اسلام، نظامی شورایی با سرپرستی و مدیریت اجرایی مرد است.[1] این مسأله تکالیفی را بر دوش هر یک از اعضای

خانواده

علامه طباطبایی به واسطه شخصیت جامع علمی و فلسفی ای که دارد، در حاشیه آثارش درباره امور گوناگونی اظهارنظر کرده است.

قرآن

 در آيه 52 سوره ي احزاب خداوند به پيامبر مي فرمايند همسرانت را نمي تواني به همسران ديگر بدل كني ولو جمال آنها مورد تو

 الف ) اين كه گفته ايد علي (ع ) مشمول تعدد زوجات نشدند درست نيست و همچنين نسبت دوري كردن از زنان را كه به امام علي (ع

آنچه روشن است اینکه مسلمانان به دلیل برنامه زندگی خود، طبیعتا اراده هایی قوی تر از مردم معمولی خواهند داشت.

کسانی که دیه را نشان دهنده ارزش انسانی محاسبه می کنند، خود بی احترامی بزرگی به مقام انسانیت کرده اند.

چند همسري كه از ديرباز تاكنون در جوامع مختلف هميشه وجود داشته است به صورت هاي گوناگوني ظهور و بروز داشته كه فقط يك صو

شما با يك پيش‏فرض سؤال خود را مطرح كرديد و آن اين كه «زن كه دوست ندارد شوهرش با زن ديگري ازدواج كنداز روي حسادت است»

در مورد نحوة‌ خواستگاري و رفتن پسر يا دختر،‌ اسلام هيچ گونه دستور خاصي ندارد و مانند بسياري از امور ديگر به خود مردم