تفسیر

پلورالیسم

باید دانست که علاوه بر آیه یاد شده، از سوی دیگر، در «سوره حج» می خوانیم:

هرمنوتیک

مبحث هرمنوتيك در چند صباحى است، در مباحث قرآنى مطرح شد، و برخى از نويسندگان آن را در رديف روش‏هاى تفسير قرآن تحت عنوا

قرآن

بحث روش‏هاى تفسيرى بحث پر دامنه‏اى است و بسيارى از قرآن‏پژوهان و صاحب نظران در اين زمينه قلم زده‏اند شايد بتوانيم ريش

قرآن

معناى لغوى: «تفسير»، در لغت به معناى پرده بردارى، كشف، و آشكار كردن معناى چيزى مى‏باشد.

قرآن

تفسير و تأويل، سه حكم دارد:

يك قسم از تفسير و تأويل، تفسير و تأويل جايز است؛

قرآن

چهار منبع اصلى مى‏توان براى تفسير قرآن بر شمارد:

آیه اکمال دین

   اين كه در سوره مبارك مائده سخن از اكمال دين و اتمام نعمت به ميان آمده، علامه طباطبایی ره  در تبيين تفاوت مسئله گفت

آیه قرآن

يكي از دلائل حقانيت قرآن و اينكه از طرف خدا نازل شده اين است كه در سراسر آن تضاد و اختلاف نيست براي روشن شدن اين حقيق

قرآن

آيا قرآن را مي توان بدون شان نزول تفسير كرد ؟يا اينكه براي تفسير صحيح حتما بايد به شان نزول آيه و سوره توجه كرد؟