زن

چند همسري كه از ديرباز تاكنون در جوامع مختلف هميشه وجود داشته است به صورت هاي گوناگوني ظهور و بروز داشته كه فقط يك صو

شما با يك پيش‏فرض سؤال خود را مطرح كرديد و آن اين كه «زن كه دوست ندارد شوهرش با زن ديگري ازدواج كنداز روي حسادت است»

در مورد نحوة‌ خواستگاري و رفتن پسر يا دختر،‌ اسلام هيچ گونه دستور خاصي ندارد و مانند بسياري از امور ديگر به خود مردم

 الف) اين مسأله در زماني درست است كه شارع از اول تعيين مقدار معين را لازم دانسته باشد؛ آن گاه سخن از اينپديد مي‏آيد ك

پديد آمدن مهريه نتيجه تدبير ماهرانه‏اي است كه در متن خلقت و آفرينش براي تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها به يكديگر ب

در جواب به این سوال قبل از هر چیز باید توجه داشت که از منظر اسلام، طلاق مبغوض ترین حلال هاست و موانعی بر سر راه آن قر

تفاوت های ذاتی زن و مرد رمز اساسی این تفاوت است و اندک توجهی نشان می دهد که تفاوت در این حکم، سبب اصلاح جوامع بشری می

حجاب براي خانم ها از ضروريات احكام نوراني اسلام است .

پوشيدن تمام بدن، حتي صورت و دستها، لازم است.(1)