سوره هود

تنورآتش

" تنور" (با تشدید نون) همان معنی را می‏بخشد که" تنور" در فارسی متداول امروز یعنی محلی که نان در آن پخت و پز می‏شود.

آیه قرآنی

در این آیه از سوره هود خداوند سبحان به پیامبرش می فرماید:(فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ).[1]