آیه ای که پیامبر را پیر کرد

آیه قرآنی

در این آیه از سوره هود خداوند سبحان به پیامبرش می فرماید:(فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ).[1]