مرجعیت آیت الله خمینی

مراجع تقلید

در مورد مرجعیت مقام معظم رهبری مطالبی را در ذیل خدمتتان عرض می کنیم و لینک هائی مربوط به مرجعیت حضرت امام خمینی(ره) ر