چشم زخم

چشم زخم یا شور چشمی

چشم انسان با اين كه عضوي ظريف و بسيار آسيب پذير است، اما مي تواند ابزاري نيرومند و قوي جهت پيشبرد بعضي اهداف باشد، و