دین

دین

1- چرا یک انسانی که به یگانگی خدا اعتقاد و ایمان دارد، باید دینی را انتخاب کند.

دین

خدمت شما سلام عرض می کنیم، دین شامل سه قسمت است 1-اصول دین 2-فروع دین و3-احکام، ما در اصول دین هیچ گونه تغییری نداریم

کارکرد دین

جواب اجمالی:واژۀ "دین" شامل همۀ ادیان، اعم از ادیان آسمانی و غیر آسمانی، تحریف نشده (اسلام) و تحریف شده و ...

احکام شرعی

 با سلام، من به عنوان یک مسلمان تا چه اندازه، اجازه دارم، برداشت شخصی ام را در احکام وارد کنم؟

ضروریات دین

ضروریات دین به احکام و عقایدی می گویند که جزء دین بودنشان اثبات شده و از جمله واضحات و بدیهیات دین باشند؛ به گونه ای

اصول دین

اصول دين: پايه‌هاى اعتقادى دين.

فرهنگ

همه ما و شما نام فرهنگ را زیاد شنیده ایم.

شریعت

كلمه شريعت به معناى طريق است، و اما كلمه" دين" و كلمه" ملت"  به معنای طریقه مشخصی است، يعنى طريقه ‏اى كه انتخاب و اتخ

سوال

احکام دینی زیادی دچار شبهه شده اند، به طور کلی در مقابل این شبهات چه کنیم؟

دین و اخلاق

براي رسيدن به جواب، به نكات زير دقت كنيد:

1- برتري دين يا اخلاق؟

امامت

اصول دین به عقیده ما شیعیان پنج چیز است : توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت ؛ البته برخی سه اصل را به عنوان اصل دین و دو

دین

از چند جنبه مي توان پرسش را بررسي كرد:

1 - آيا واقعاً گرايش به مذهب و دين ميان جوانان كم شده است؟