دین

ارتباط ادیان

قرآن کریم اهل کتاب را به رسمیت می شناسد و برای آنان احکام ویژه ای قائل است و مادامی که با مسلمین در صلح باشند می توان

اصول دین

اصول دین، عقلی است ولی در پرتو آیات و روایات شکوفا و جزئیات آن بیان می شود.اما توحید، آیات و روایات در توحید زیاد است

نگه داری ایمان

می خواهم درباره اسلام تحقیق کنم، می خواهم دینم آنقدر باشد که با شدیدترین توفانها هم ذره ای تکان نخورد.

دین و شریعت

منابع شریعت عبارتند از:1- کتاب یعنی قرآن کریم

علم و دین

 علم و دین زمانی تناقض پیدا می کنند که یک مطلب قطعی از نظر علم با یک مطلب قطعی از نظر دین، با هم تناقض غیر قابل توجیه

پیامبران اولالعزم

پیامبران اولوالعزم دارای شریعت خاص خود بوده اند و پیام

دین

1- چرا یک انسانی که به یگانگی خدا اعتقاد و ایمان دارد، باید دینی را انتخاب کند.

دین

خدمت شما سلام عرض می کنیم، دین شامل سه قسمت است 1-اصول دین 2-فروع دین و3-احکام، ما در اصول دین هیچ گونه تغییری نداریم

کارکرد دین

جواب اجمالی:واژۀ "دین" شامل همۀ ادیان، اعم از ادیان آسمانی و غیر آسمانی، تحریف نشده (اسلام) و تحریف شده و ...

احکام شرعی

 با سلام، من به عنوان یک مسلمان تا چه اندازه، اجازه دارم، برداشت شخصی ام را در احکام وارد کنم؟

ضروریات دین

ضروریات دین به احکام و عقایدی می گویند که جزء دین بودنشان اثبات شده و از جمله واضحات و بدیهیات دین باشند؛ به گونه ای

اصول دین

اصول دين: پايه‌هاى اعتقادى دين.