پیتزا سفید

 پیتزا سفید

 پیتزا سفید یکی از خوشمزه ترین و ساده ترین پیتزاهایی است که می توانید برای شام  آن را درست کنید.