خدا

ارتباط با خدا

ارتباط خداوند بر بندگانش یکسان است و این بندگان هستند که از او

خداشناسی

کامل­ترین روش، بهره بردن از کاوش­های عقلی و استفاده از

عرفان

 از نظر فیلسوف الهی، هم خدا اصالت دارد و هم غیر خدا؛ الا اینکه خدا واجب الوجود و قائم بالذات است و غیر خدا ممکن الوجو

شناخت خدا

ذات پدیده های طبیعی و اوصاف و آثار آنان دلالت بر پدید آورنده ای

نماز

خداوند به عباداتِ مردم نیازى ندارد كه فرمان داده نماز بخوانند

حب الله

 "محبت" از ریشۀ "حب" به معنای دوستی است.محبت خداوند به بندگان به معنای متفاهم عرفی نیست؛ زیرا لازمۀ این معنای عرفی ان

راه رسیدن به خدا

 با سلام من به دنبال رسیدن به خدا هستم برای رسیدن به این هدف به این نتیجه رسیده ام که باید معرفت و شناخت خود را نسبت

آفرینش

ضمن دو نکته به بحث می پردازیم:

الله

پاسخ اجمالی:شخص با اراده کسی است که وقتی در مورد کاری، به خوبی تأمل کرد، تصمیم به انجام آن می گیرد و با فعالیت و ثبات

سوره اخلاص

سوال از چگونگی آفرینش خدا،  سوالی است که در متن سوال دارای تضاد است به این معنی که خدا، اگر خدا باشد دیگر آفرینش و نح

قدرت خداوند

 پارادوکس های قدرت مطلق ، پارادوکس هایی در ارتباط با کارهایی هستند که یک قادر مطلق (خدا) می تواند انجام دهد.

آیه قرآنی

ین سؤال در واقع خود دو بخش دارد:

الف : میزان راضی بودن خداوند تعالی و ائمه اطهار(ع ), از انسان چیست ؟