حضرت فاطمه زهرا(س)

شهادت حضرت فاطمه زهرا

حضرت علی(ع) نه تنها در برابر این ستم ها صبر و سکوت پیشه کرد، بلکه در برابر گرفتن حق خود نسبت به جانشینی پیامبر(ص) نیز

شهادت فاطمه زهرا (س)

از سؤالات اساسی در ماجرای آتش زدن خانه حضرت علی(ع) و اهانت به آن بزرگوار این است که: آیا (چنان که شیعیان می‏گویند) به

شهادت حضرت فاطمه زهرا

 تردیدی نیست که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال یازدهم هجری وفات نمودند.

القاب حضرت زهرا(س)

حنانه به معنای کسی است که بسیار از رحمت و شفقت برخوردار است.[1]ادعا شده که به مادر حضرت مریم (س) حنانه گفته شده[2] ام