چند همسری

چند همسری

 در اسلام تعدد زوجات برای مرد تنها امر جایزی است و جز در موارد ضرورت بدان سفارش اخلاقی نشده است.

چند همسری زنان

بعضی ها اسلام را متهم می کنند که اصل مساوات بین زن و مرد را در

پیامبر اکرم صلوات الله علیه

چرا پیامبر (ص)  «زینب» زن پسر خوانده خود «زید» را به عقد خویش در آورده است؟

پاسخ