ازدواج

هابیل و قابیل

اولا عده ای از دانشمندان می گویند در ابتدای خلقت هم، چنین ازدواجی صورت نگرفته است ثانیا اگر هم ازدواج برادر با خواهر

ازدواج موقت

ازدواج موقت در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه علیهم السلام هم جایز بوده است و یکی از احکام الهی است که در آیه 24 سوره نسا

حج

اگر نیاز به ازدواج دارد مستطیع نیست.در صورتی مستطیع است که علاوه بر مصارف ازدواج، مخارج حج را هم داشته باشید. [i]

ازدواج

الف: اگر دختر در شؤون زندگی خود مستقل از پدر است احتیاط واجب آن است که از پدر اذن بگیرد [1] .

تلفن

اگر ارتباط شما، صرف معارفه برای ازدواج باشد، با رعایت حدود شرعی و دینی، می توانید این معارفه را انجام دهید، و مواظب ب

آیه قرآن

قرآن مجید صریحا می فرماید که همسران پیامبر(ص) پس از رحلت آن حضرت، نمی توانند ازدواج کنند.

چند همسری زنان

بعضی ها اسلام را متهم می کنند که اصل مساوات بین زن و مرد را در

احکام پرداخت مهریه

 در رساله امام(ره) آمده است که:(اگر پدری برای پسرش در دورانی که هنوز پسر بالغ نشده است زن بگیرد پسر موظف است بعد از ر

ازدواج

 اسلام با اینکه مسأله تعدد زوجات، تا چهار همسر برای یک مرد را جایز می داند، ولی اجازه نداده است که یک مرد در یک زمان

ازدواج

 آدمی دارای خلقت ویژه ای است که در دو حوزه ادراکات و گرایش­ها، این ویژگی او تجلی کرده است.