گناه

گناهان کبیره

گناهان بر دو قسم است:

گناهان کبیره:

دعا

 چگونه می توانم ایمانم را افزایش دهم؟ من طی این چند سال ایمانم به کلی ضعیف شده است و زیاد گناه می کنم.

«امام کاظم علیه السّلام فرمود: روزی «عمرو بن عبید» بر پدرم وارد شد.

استغفار

گروهی معتقدند که فرقی میان استغفار و توبه نیست. برای آنکه استغفار و توبه یکی است و توبه تاکید استغفار است.

حدیث

در کتب اخلاقی گاهی از دسته ای از قدما یاد می کنند که برای آنکه زیاد حرف نزنند و سخن لغو یا حرام به زبان نیاورند، سنگر

امام زمان

آيا شخصى كه گناه كرده، مى‏تواند با امام زمان(عج) ارتباط داشته باشد؟

امام زمان

آيا اين درست است که اگر ما منتظر باشيم و خود را از هر گونه گناه حفظ کنيم امام عصر به ما سر مي زند پس هر کس که امام مه

امام زمان

نه تنها در زمان ظهور حضرت مهدي(ع) بلکه از آغاز تاريخ بشريت جبهه حق و باطل وجود داشته است.

سجاده نماز

عبادت به معنای اظهار ذلّت، عالی ترین نوع تذلّل و کرنش در برابر خدا است.(1)