خیانت

نقش شبکه های اجتماعی بر خیانت زوجین

پژوهشگران معتقدند نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی بین افرادی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند، وخیم‌تر است.

خیانت زناشویی

علل فردی خیانت زناشویی در زنان مقدمه

محمد رسول الله

دادن چنين نسبتي به همسر پيغمبر اسلام(ص) خلاف شرع و عقل و منطق است 

اهکارهايي براي جلوگيري از خيانت: 1-مهارت ارتباطيتان را تقويت نماييد. بسياري از خيانت ها به دليل ندانستن است.

ا سلام من به طرفم خيلي بها دادم؛ آن‌ وقت او با تمام عشق و وفاداريم به من خيانت مي‌‌کند. با صد نفر رابطه دارد.

«مِسعر بن فدکی تمیمی»

علی مختاری

 پاسخ : يكى از نكات مهم در زندگانى ابن عبّاس ، ماجراى بيت المال بصره است .