خیانت

خیانت زناشویی

علل فردی خیانت زناشویی در زنان مقدمه

محمد رسول الله

دادن چنين نسبتي به همسر پيغمبر اسلام(ص) خلاف شرع و عقل و منطق است 

اهکارهايي براي جلوگيري از خيانت: 1-مهارت ارتباطيتان را تقويت نماييد. بسياري از خيانت ها به دليل ندانستن است.

ا سلام من به طرفم خيلي بها دادم؛ آن‌ وقت او با تمام عشق و وفاداريم به من خيانت مي‌‌کند. با صد نفر رابطه دارد.

«مِسعر بن فدکی تمیمی»

علی مختاری

 پاسخ : يكى از نكات مهم در زندگانى ابن عبّاس ، ماجراى بيت المال بصره است .